| e-boekjes met werkvormen | contact

Speelse Werkvormen

Spiegelen

Non-verbale communicatie

Doel: Objectief leren kijken naar de ander.
Objectief benoemen. Meebewegen met de ander.
Non-verbale uitdrukkingsvaardigheden.

Vorm: Tweetallen staan tegenover elkaar in de ruimte.

Tijd: 2 minuten per opdracht.

Groepsgrootte: Geschikt voor groepen vanaf 10 personen.

Acteur: Kan de oefening begeleiden.

Opdracht: Eén deelnemer neemt een houding aan. De tweede neemt de houding van nr.1 exact over.
Dan neemt nr.2 een houding aan en nr.1 neemt de houding exact over.
Zo wisselen ze 3 x. Bij de uitbreiding kun je wisselen van tweetallen.
* Aandachtspunt: Vraag de deelnemers om bij de 3e keer een stoel of de grond te gebruiken.

Aandachtspunt voor de trainer: Kijk en controleer of de houding heel precies wordt overgenomen. Zorgvuldigheid is belangrijk in deze oefening.

Veiligheid: In een grote groep is het veiliger omdat de deelnemers dan niet alles van elkaar kunnen zien en horen.

Voordeel: Er is beweging, creativiteit en de deelnemers werken intensief samen.

Nadeel: Als de groep groot is kan de trainer niet overal feed-back geven

Materiaal:  Flip-over of bord waarop je de 4 emoties schrijft.

Tip: Deze oefening kan een voorzet zijn voor feed-back gesprekken en voor de werkvorm rapport.

Download PDF: Spiegelen

Terug naar Bibliotheek.

Karen de Vries en Karidiès op internet

Blog/Trainerstools

Talking sticks

View Karen de Vries's profile on LinkedIn

Follow Karidies on Twitter

Karidiès Cultureel Centrum Epidavros Griekenland.

Argolida, Peloponnesos, Griekenland: Cultuur en accommodaties

Epidavros Blog

Het vuur in jou en Namasté

E-boekjes met werkvormen voor training en opleiding. Bestel nu.

FeedWind