|e-boekjes met werkvormen| contact

Speelse Werkvormen

Samenvatten

Samenvatten 

Doel: Luisteren, samenvatten, empathie, durven je uit te spreken.

Vorm: Tweetallen.

Tijd: 20 minuten. 10 minuten per tweetal en 10 minuten nabespreking.

Groepsgrootte: Tot 30 personen.

Voorbereiding: Uitleg over de
betekenis van samenvatten.( PDF: Doelen van samenvatting)

Opdracht 1: Bepaal samen met de groep het onderwerp van gesprek. Dat kan gerelateerd zijn aan de inhoud van de training of les. Je kunt om een mening vragen, een ervaring, of een gewenste situatie.

Opdracht 2: A vertelt 3 minuten over het gekozen onderwerp. Daarna geeft B een samenvatting. Beiden worden niet onderbroken door de ander. Na de samenvatting mag A vertellen of de samenvatting klopt en er aanvullingen of verbeteringen op geven. Dan kan B daarna weer aangeven of hij het begrepen heeft en wellicht nog een aanvullende vraag stellen. Daar kan B weer op antwoorden.
Na 5 minuten wisselen. B is aan de beurt om te vertellen en A vat samen.

Opdracht 3: Het zelfde als hierboven. Nu wordt in de samenvatting ook het gevoel samengevat.
De spreker krijgt de opdracht om te spreken met een gevoel. (enthousiast, verdrietig, teleurgesteld, boos, angstig, enz.)

Aandachtspunt voor de trainer: Laat degene die spreekt ook helemaal uitspreken zonder onderbrekingen. De oefening is pas klaar als de spreker helemaal begrepen is door de luisteraar. De luisteraar geeft geen mening, de luisteraar mag alleen vragen stellen ter verduidelijking.

Veiligheid: Alleen de partner in het tweetal hoort het verhaal van de spreker. De inhoud van het verhaal wordt niet ter discussie gesteld.

Nabespreking:
In de hele groep.
* Had je het gevoel dat er echt naar je geluisterd werd? Zo ja en zo nee: Hoe kwam dat?
* Hoe was het om ongestoord te kunnen vertellen?
* Wat was het effect van de samenvatting op jou?
* Hoe was het om samen te vatten?
* Welke moeilijkheid kwam je tegen bij het samenvatten?
* Hoe was het om te luisteren, zonder te onderbreken?
* Hoe was het om ook het gevoel te benoemen?

Download PDF: Samenvatten

Terug naar Bibliotheek.

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en ontvang inspiratie voor je trainingen.

Karen de Vries en Karidiès op internet

Blog /Trainerstools ,

talkin stickTalking sticks

View Karen de Vries's profile on LinkedIn

Follow Karidies on Twitter

Karidiès Cultureel Centrum Epidavros Griekenland

Argolida, Peloponnesos, Griekenland: Cultuur en accommodaties

Epidavros Blog

Het vuur in jou

E-boekjes met werkvormen voor training en opleiding. Bestel nu.

FeedWind