| e-boekjes met werkvormen | contact

Speelse Werkvormen

Ja maar

Verbale communicatie

Ja-maar, ja-en

Doel: Erkenning en bevestiging geven in een gesprek. Bewust worden van het effect van 'ja, maar'.

Vorm: Tweetallen

Tijd: 10 minuten per spel.

Groepsgrootte: 12 personen

Voorbereiding: Maak stellingen waarover gedicussieerd kan worden.
Bijv.:  Stelling 1: Een training van 1 dag heeft geen zin, want morgen begint de waan van de dag weer.
Stelling 2: Een training van 1dag heeft een groot leereffect, want je wordt je bewust van je fouten.

Opdracht 1: Tweetallen adopteren ieder een tegenovergestelde  stelling. Ze discussieren samen over de stelling. Ze moeten zoveel mogelijk “ja, maar” gebruiken als reactie op de argumenten van de ander.

Trainer: De trainer oberveert de reacties op “ja maar” en begeleidt de nabespreking.

Nabespreking: Plenair
Wat is het effect van “ja, maar” op jou.

Opdracht 2:
De tweetallen adopteren een nieuw paar stellingen en voeren weer een discussie.
Nu zoeken ze naar alternatieven voor “ja maar”.
Bijv.:
“ja, en”, “Ik denk daar anders over”, “dus jij bedoelt..”, ”wat als...”

Trainer:
De trainer oberveert de reacties en begeleidt de nabespreking.

Nabespreking: Plenair
Wat is het effect van  deze reacties?
Wat verandert er bij jezelf om geen “ja maar“ te gebruiken.

Varianten:
Wedstrijd.
1- ( Voor een kleine groep)2 cursisten zitten voor de groep en spelen naar aanleiding van 2 tegenovergestelde stellingen een discussie. Ze proberen elkaar zoveel mogelijk te verleiden om “ja maar“ te zeggen.
Iemand turft het aantal keren “ja maar” per persoon. Na 2 minuten stopt de trainer. De verliezer maakt plaats voor een ander. Zo kan de hele groep aan de beurt komen. Uiteindelijk is er een winnaar.
2- (Voor een grote groep)Opdracht 1 en 2 in groepjes van 3.
1 cursist observeert en turft de “ja maars” en bewaakt de tijd.
Daarna schuiven ze door. Ieder krijgt 2 kansen.

Trainer: Observeert de reacties in de groepjes en gebruikt die voor de nabespreking.

Download PDF: Ja-maar

Terug naar Bibliotheek.

Karen de Vries en Karidiès op internet

Blog/Trainerstools

View Karen de Vries's profile on LinkedIn

Follow Karidies on Twitter

Karidiès Cultureel Centrum Epidavros Griekenland

Argolida, Peloponnesos, Griekenland: Cultuur en accommodaties

Epidavros Blog

Het vuur in jou

E-boekjes met werkvormen voor training en opleiding. Bestel nu.

FeedWind