| e-boekjes met werkvormen | contact

Speelse Werkvormen

Ja maar &

Ja-maar, ja-en.

Doel:  Erkenning en bevestiging geven in een gesprek. Bewust worden van het effect van “ja, maar”.

Vorm: De groep zit in een halve circel voor de tafels.

Tijd: 10 minuten per spel.

Groepsgrootte: 12 personen

Acteur: 1 of 2 acteurs

Voorbereiding: Maak stellingen waarover gedicussieerd kan worden.
Bijv.:  Stelling 1: Een training van 1 dag heeft geen zin, want morgen begint de waan van de dag weer.
Stelling 2: Een training van een dag heeft een groot leereffect, want je wordt je bewust van je fouten.

Opdracht 1: De acteur adopteert een controversiele stelling. Hij zit voor de groep.
Hij discussieert met de groep over het thema en gebruikt zoveel mogelijk “ja, maar”.

Rol trainer: De trainer begeleidt de discussie, zodat iedereen aan de beurt komt. De trainer oberveert de recaties op “ja maar” en begeleidt de nabespreking.

Nabespreking: Plenair. Wat is het effect van “ja, maar”.

Opdracht 2: De acteur adopteert de meest controversiele stelling. Hij zit voor de groep.
Hij discussieert met de groep over het thema en gebruikt  geen “ja maar”meer.
In plaats daarvan zegt hij “ja, en”, “Ik denk daar anders over”, “dus jij bedoelt..”, ”wat als...” enz.

Rol trainer: De trainer begeleidt de discussie, zodat iedereen aan de beurt komt. De trainer oberveert de recaties op deze reacties en begeleidt de nabespreking.

Nabespreking: Plenair. Wat is het effect van  deze reacties?

Varianten:
Act of regiespel 3 minuten hooguit.
1- 2 acteurs spelen een scene met veel “ja, maars”. Ze laten de verdediging en irritaties hoog oplopen. ( hierna volgt 2 of 2a)
2- De 2 acteurs spelen de scene met alternatieven voor “ja maar” en zorgen ervoor dat er respect voor ieders mening bestaat.
2a- De 2 acteurs spelen nogmaals scene 1 en de groep stopt bij iedere “ja maar” en geeft een alternatief.

Trainer: De trainer leidt na elke ronde de nabespreking en begeleidt de tips voor de acteurs bij de stop.

Voordeel van de variant: De groep hoeft niet te spelen.

Nadeel: De cursisten ervaren zelf niet de omslag in denken : het respecteren van de mening van de ander en die van jezelf.

Download PDF: Ja-maar &

Terug naar Bibliotheek.

Karen de Vries en Karidiès op internet

Blog/Trainerstools

View Karen de Vries's profile on LinkedIn

Follow Karidies on Twitter

Karidiès Cultureel Centrum Epidavros Griekenland

Argolida, Peloponnesos, Griekenland: Cultuur en accommodaties

Epidavros Blog

Het vuur in jou

E-boekjes met werkvormen voor training en opleiding. Bestel nu.

FeedWind