| e-boekjes met werkvormen | contact

Speelse Werkvormen

Jabbertalk

Non-verbale communicatie

Doel: Leren spreken met emotie en beweging. Laat jezelf zien. Uitdrukkingsvaardigheden ontdekken en uitbreiden.

Vorm: Twee-tallen en hele groep.

Tijd: 10 minuten.

Groepsgrootte: 12-20 personen.

Acteur: Met en zonder acteur.

Voorbereiding: Bedenk een verhaaltje wat je de ander wilt vertellen.

Opdracht 1: Vertel je partner jouw verhaaltje in fantasietaal. De partner reageert ook met fantasietaal.

Opdracht 2: Bespreek samen wat je hebt begrepen van het verhaal. Waar reageerde de partner goed op je verhaal en waar was het onduidelijk? Wat was wel duidelijk te maken in fantasietaal en wat niet?

Nabespreking: * Welke uitdrukkingsmogelijkheden heb je ontdekt?
* Welke woorden en welke inhoud waren moeilijk om over te brengen in fantasietaal?
* Hoe was het om in fantasietaal te spreken?
* Welke extra mogelijkheden ontdekte je?
* Welke beperkingen ontdekte je?
* Wat was het effect op jullie contact?

Variatie: Een acteur zit voor de groep en vertelt een verhaal in jabbertalk. In zijn verhaal maakt hij telkens even contact met een cursist die uitgenodigd wordt om te reageren in jabbertalk.

Variatie 2:  5 cursisten  gaan de gang op. 1 cursist wordt 1e speler.  De rest van de groep observeert als publiek.
De acteur speelt in jabbertalk een situatie voor. Daarna komt er een cursist binnen en de 1e speler speelt de situatie voor aan de nieuwkomer (2e speler). De 2e speler speelt zijn versie voor de 3e speler die van de gang komt enz.  Tot slot raadt de laatste speler de situatie en deze wordt vergeleken met de beginsituatie van de acteur.
Herhaal de oefening als je wilt dat de hele groep aan de beurt komt.

Download PDF:Jabbertalk

Terug naar Bibliotheek.

Karen de Vries en Karidiès op internet

Blog/Trainerstools

View Karen de Vries's profile on LinkedIn

Follow Karidies on Twitter

Karidiès Cultureel Centrum Epidavros Griekenland

Argolida, Peloponnesos, Griekenland: Cultuur en accommodaties

Epidavros Blog

Het vuur in jou

E-boekjes met werkvormen voor training en opleiding. Bestel nu.

FeedWind